Ελλάδα

ΕΛΣΤΑΤ για Κέντρα Υγείας: Μειώθηκαν οι γιατροί, αυξήθηκαν νοσηλευτές και μηχανήματα

Την ετήσια απογραφική έρευνα των Θεραπευτηρίων και Κέντρων Υγείας για το 2022 έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σημειώθηκε μείωση το 2022 στον αριθμό των γιατρών που απασχολούνται στα Κέντρα Υγείας σε σύγκριση με το 2021.

Αντίθετα το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε το 2022 σε σύγκριση με το 2021, ενώ σημαντική αύξηση εντοπίζεται και στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας.

Ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας το 2022 ανήλθε σε 311.

Δείτε συνοπτικά τα στοιχεία, στον πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ:

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αναφορικά με την Απογραφή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της ετήσιας απογραφικής έρευνας Θεραπευτηρίων, έτους 2022.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των Κέντρων Υγείας των τελευταίων ετών 2021-2022 παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Κέντρα Υγείας: Γιατροί
Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε μείωση κατά 4,3% το 2022 σε σχέση με το 2021, στο σύνολο της Χώρας.
Αύξηση παρατηρείται το 2022 σε σχέση με το 2021 στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Πελοποννήσου κατά 9,9% και 4,4%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν στις περισσότερες περιφέρειες το 2022 σε σχέση με το 2021, με μεγαλύτερες μειώσεις στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας κατά 12,2% και 8,2%, αντίστοιχα (Πίνακας 5).

 

Κέντρα Υγείας: Νοσηλευτές

  • Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε το 2022 σε σχέση με το 2021 κατά 3,0% στο σύνολο της Χώρας.

Αύξηση παρατηρείται κατά το 2022 σε σχέση με το 2021 σε όλες σχεδόν τις Περιφέρειες, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Ιόνιων Νησιών με 11,2% και 9,3%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατά 9,8% (Πίνακας 6).

  • Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας παρουσίασε μείωση το 2022 σε σχέση με το 2021 κατά 1,2% στο σύνολο της Χώρας.

Σημαντικότερη αύξηση παρατηρείται το 2022 σε σχέση με το 2021 στις Περιφέρειες της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου κατά 15,8% και 6,7%, αντίστοιχα. Αντίθετα, μειώσεις παρατηρήθηκαν κυρίως στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας κατά
23,3% και 6,8%, αντίστοιχα

Ιατρικά μηχανήματα

  • Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας παρατηρήθηκε αύξηση στο σύνολο της Χώρας το 2022 σε σχέση με το 2021 κατά 3,3%

Συνοπτικά, η εικόνα έχει ως εξής: 

Πρωτοβάθμιες Δομές: Κατανομή ανά Υγειονομική Περιφέρεια

Ο συνολικός αριθμός των Κέντρων Υγείας το 2022 ανήλθε σε 311.

Από την κατανομή των Κέντρων Υγείας στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, παρατηρείται ότι τα περισσότερα Κέντρα Υγείας βρίσκονται στην Αττική (57 κέντρα), στην Κεντρική Μακεδονία (46 κέντρα), στην Πελοπόννησο (30 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (29 κέντρα), ενώ τα λιγότερα βρίσκονται στο Βόρειο Αιγαίο (10 κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (11 κέντρα) (Γράφημα 2).

Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία στην Αττική και την υπόλοιπη χώρα

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται το σύνολο των δομών παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για το έτος 2022.

Επιπλέον, στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνονται και δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, οι οποίες εμφανίζονται με τρεις διαφορετικούς τύπους (Πίνακας 2).

Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται ο αριθμός των εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας, στα Τοπικά Ιατρεία, στα Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναμα και ειδικά) και στις Το.Μ.Υ. για το έτος 2022, ανά Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ).

ΕΛΣΤΑΤ για Θεραπευτήρια: Τι δείχνουν τα στοιχεία για γιατρούς και εργαζόμενους Ε.Σ.Υ.

Την ίδια στιγμή η ΕΣΤΑΤ έδωσε στη δημοσιότητα και την «ακτινογραφία» των θεραπευτηρίων στην Ελλάδα για το έτος 2022.

Όπως προκύπτει κατά το 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό (51,7%) των θεραπευτηρίων ήταν ιδιωτικά. Ο αριθμός των θεραπευτηρίων την τετραετία 2019-2022 μειώθηκε κατά 1,9%.

Κατά το 2022:

  • το 64,9% των θεραπευτηρίων ήταν Γενικά,
  • το 31,7% Ειδικά διαφόρων ειδικοτήτων (Παθολογικά, Νευροψυχιατρικά, Αντικαρκινικά, Οφθαλμολογικά, Μαιευτικά-Γυναικολογικά, Παιδιατρικά και Λοιπών Ειδικοτήτων)
  • το 3,4% Μικτά.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ειδικών θεραπευτηρίων αποτελούν τα Νευροψυχιατρικά (16,2%) και ακολουθούν τα Μαιευτικά-Γυναικολογικά (4,9%).

Αύξηση προσωπικού στα Θεραπευτήρια

Tην τετραετία 2019-2022 παρατηρήθηκε αύξηση 8,2% στον αριθμό του Ιατρικού Προσωπικού που απασχολείται στα θεραπευτήρια υπό καθεστώς μόνιμης εργασίας (πλήρους ωραρίου), ενώ το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 η αύξηση ήταν 1,7% .

Επίσης, την τετραετία 2019-2022 παρατηρήθηκε αύξηση 9,5% στο Νοσηλευτικό Προσωπικό, 7,2% στο Παραϊατρικό Προσωπικό (τεχνολόγοι εργαστηρίων και βοηθοί εργαστηρίων, τεχνολόγοι ακτινολόγοι, χειριστές-εμφανιστές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές) και 13,8% στο Βοηθητικό Νοσηλευτικό Προσωπικό των θεραπευτηρίων (βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς, άλλες βοηθητικές ειδικότητες).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, κατά το 2022 το υψηλότερο ποσοστό νοσηλευτικού (56,0%) και βοηθητικού (11,0%) προσωπικού παρατηρείται στις Ιδιωτικές Κλινικές.

To υψηλότερο ποσοστό ιατρικού (31,4%) και παραϊατρικού (10,2%) προσωπικού παρατηρείται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Κατανομή στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Όσον αφορά στην ποσοστιαία κατανομή των θεραπευτηρίων στις 13 Περιφέρειες της Χώρας, κατά το 2022 τα περισσότερα θεραπευτήρια (33,6%) βρίσκονταν στην Περιφέρεια της Αττικής, με δεύτερη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (15,5%) και τρίτη της Θεσσαλίας (11,7%).

Το μικρότερο ποσοστό θεραπευτηρίων παρατηρήθηκε στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, όπου τα θεραπευτήρια συνολικά, στις τρεις προαναφερθείσες Περιφέρειες, αντιστοιχούν σε 7,5% του συνόλου της Χώρας.

Οι αναπτυγμένες κλίνες κλειστής νοσηλείας την περίοδο 2019-2022 παρουσίασαν μείωση κατά 50 κλίνες (0,1%). Tο έτος 2022 σε σχέση με το 2021 παρατηρείται μείωση κατά 326 κλίνες (0,7%).

Οι κλίνες ανοικτής νοσηλείας («κλίνες ημέρας») την περίοδο 2019-2022 αυξήθηκαν κατά 312 (8,5%). Το έτος 2022 σε σχέση με το 2021 η αύξηση ήταν 198 κλίνες (5,2%). Κατά το 2022 το μεγαλύτερο ποσοστό των κλινών (68,0%) παρατηρείται στα θεραπευτήρια με νομικό καθεστώς Δημοσίου Δικαίου και ακολουθούν οι Ιδιωτικές Κλινικές (30,1%).

Πηγή: iatropedia.gr 

 

Πηγή: www.newsit.gr

Related posts

Καθαρά Δευτέρα 2024: Στον Λόφο του Φιλοπάππου ο Χάρης Δούκας

admin1

Βροχερός ο καιρός και την Πέμπτη, έντονες καταιγίδες από το μεσημέρι

admin1

Τζόκερ κλήρωση 2742: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

admin1

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies