Ελλάδα

Ευρωεκλογές 2024: Τι ισχύει με τους σταυρούς και την επιστολική ψήφο

Mέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η αποστολή των φακέλων για τους εκλογείς που θα ψηφίσουν μέσω επιστολικής ψήφου στις Ευρωεκλογές 2024, από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων έφθασε τους 202.556 (153.322 αιτήσεις εγγραφής από κατοίκους της επικράτειας και 49.234 από Έλληνες του εξωτερικού).

Ο κάθε φάκελος θα περιέχει στο εσωτερικό του τα εξής:

Πολυσέλιδο έντυπο με αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία της ψηφοφορίας εξ αποστάσεως καθώς και με τους καταλόγους των υποψήφιων ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων,

Ψηφοδέλτιο,

Φάκελο ψηφοφορίας μέσα στον οποίο θα πρέπει να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο,

Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, επιστολικής ψήφου και

Τον φάκελο επιστροφής της επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα παραδοθεί στην εταιρία courier για να τον μεταφέρει στον ειδικό χώρο στον οποίο θα γίνει η συλλογή όλων των επιστολικών ψήφων. Ο χώρος αυτός βρίσκεται στο Περιστέρι Αττικής, όπου ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος ξενάγησε την περασμένη Τετάρτη τα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής, διαβεβαιώνοντας εκ νέου τους εκπροσώπους όλων των κομμάτων για το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Βήμα – βήμα η διαδικασία επιστολικής ψηφοφορίας

Στην σχετική εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθανάσιου Μπαλέρμπα περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επιστολικής ψηφοφορίας:

1. Ο εκλογέας συμπληρώνει και υπογράφει την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου. Με την υπεύθυνη δήλωση ο εκλογέας δηλώνει ότι:

α) Έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου και δεν πρόκειται να ψηφίσει με φυσική παρουσία στις επικείμενες εκλογές, εφόσον ο φάκελος παραληφθεί από την ειδική επιτροπή συλλογής επιστολικής ψήφου.

β) Η συμπλήρωση του ψηφοδελτίου, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των υποψηφίων, έγινε αποκλειστικά από τον ίδιο δίχως την παρουσία άλλου προσώπου. Η προτίμηση που εκφράστηκε στο ψηφοδέλτιο εκφράζει αποκλειστικά και μόνο τη δική του επιλογή.

γ) Είναι σε γνώση του ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα η πλαστογράφηση της παρούσας υπεύθυνης δήλωσης και η ψευδής δήλωση των ανωτέρω στοιχείων.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.4 του ν.4255/2014 ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ τεσσάρων (4), κατ’ ανώτατο όριο, υποψηφίων, δηλ. 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4 υποψηφίους του συνδυασμού που θα επιλέξει να ψηφίσει.
Ο εκλογέας βάζει σταυρό προτίμησης στο κόμμα ή στον συνασπισμό συνεργαζόμενων κομμάτων που επιθυμεί και στο ειδικό τμήμα του ψηφοδελτίου επιλέγει, είτε κυκλώνοντας είτε σημειώνοντας τον αριθμό που αντιστοιχεί στον υποψήφιο ή στους υποψηφίους του συνδυασμού αυτού, στους οποίους επιθυμεί να εκφράσει την προτίμησή του.

Αν δεν τεθεί σταυρός προτίμησης σε συνδυασμό, το ψηφοδέλτιο θεωρείται λευκό. Αν τεθεί σταυρός προτίμησης σε συνδυασμό αλλά δεν επιλεγεί κανένας υποψήφιος του συνδυασμού, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο υπέρ του συνδυασμού. Αν δεν έχει τεθεί σταυρός προτίμησης σε συνδυασμό και έχουν επιλεγεί υποψήφιοι, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο. Αν τεθεί σταυρός προτίμησης στην ένδειξη «Δεν επιλέγω κανέναν από τους ανωτέρω – Ψηφίζω λευκό», τότε το ψηφοδέλτιο θεωρείται λευκό, ανεξαρτήτως αν έχουν επιλεγεί ή όχι υποψήφιοι.

Αν ο εκλογέας επιλέξει περισσότερους υποψηφίους από τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά τον συνδυασμό, ωστόσο, δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης. Ο εκλογέας σημειώνει στο ψηφοδέλτιο και τον συνολικό αριθμό προτίμησης υπέρ υποψηφίων που έχει επιλέξει, δηλαδή 0 έως 4.

Αν εκλογέας δεν συμπληρώσει τον αριθμό των σταυρών προτίμησης, το ψηφοδέλτιο θεωρείται έγκυρο όσον αφορά στον συνδυασμό, ωστόσο δεν λαμβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίμησης.

Ο εκλογέας τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στον φάκελο ψηφοφορίας και κλείνει τον φάκελο, χρησιμοποιώντας το ειδικό αυτοκόλλητο.

3. Απαγορεύεται η αναγραφή οποιουδήποτε στοιχείου στον φάκελο ψηφοφορίας επί ποινή ακυρότητας του ψηφοδελτίου.

4. Μέσα στον φάκελο επιστροφής, ο εκλογέας τοποθετεί τον σφραγισμένο φάκελο ψηφοφορίας, ο οποίος περιέχει το ψηφοδέλτιο, την υπεύθυνη δήλωση είτε ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στον σύνδεσμο https://epistoliki.ypes.gov.gr, είτε έγχαρτα. Σε περίπτωση που ο εκλογέας συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση έγχαρτα, πρέπει να τοποθετήσει στον φάκελο επιστροφής, εκτός του σφραγισμένου φακέλου ψηφοφορίας, και
α) την υπογεγραμμένη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου, και β) φωτοτυπία των δύο (2) όψεων του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή της ελληνικής άδειας οδήγησης ή του ελληνικού του διαβατηρίου ή της ταυτότητας των ενόπλων δυνάμεων ή των σωμάτων ασφαλείας. Γίνονται δεκτές κομμένες ταυτότητες, ληγμένα διαβατήρια, καθώς και διαβατήρια που έχουν εκδοθεί από τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις πριν από τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας στην Ελληνική Αστυνομία. Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο (4) απαιτούνται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του εκλογέα και την αποτροπή τυχόν κακόβουλης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τρίτο πρόσωπο.

Τονίζεται ότι η έγχαρτη αίτηση – υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται ξεχωριστά και δεν μπορεί με κανένα τρόπο να συνδυαστεί με το ψηφοδέλτιο, ενώ το φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας απαιτείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του εκλογέα και την αποτροπή τυχόν κακόβουλης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από τρίτο πρόσωπο.

5. Ο φάκελος επιστροφής επιστολικής ψήφου αποστέλλεται με μέριμνα του εκλογέα, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στα σχετικά έντυπα. Απαγορεύεται η αποστολή του φακέλου από τρίτο πρόσωπο, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση για τον σκοπό αυτόν από τον εκλογέα, αποκλειστικά σε περίπτωση αδυναμίας του να αποστείλει ο ίδιος τον φάκελο.

Ειδικά για τις αποστολές εκλογικών φακέλων εντός της Επικράτειας:

α) Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών εξακριβώνουν την ταυτότητα του εκλογέα ή την ύπαρξη ρητής εξουσιοδότησης πριν από την παραλαβή του φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου.

β) Δεν είναι επιτρεπτή η αποστολή του φακέλου μέσω μη συμβεβλημένων με το Υπουργείο Εσωτερικών παρόχων ταχυδρομικών ή ταχυμεταφορικών υπηρεσιών.

6. Οι εκλογείς μεριμνούν για την εμπρόθεσμη αποστολή του φακέλου επιστροφής επιστολικής ψήφου. Τονίζεται ότι, τόσο η παραλαβή του φακέλου επιστολικής ψήφου από τον εκλογέα, όσο και η αποστολή του φακέλου επιστροφής επιστολική ψήφου από τον εκλογέα, γίνεται δωρεάν, αφού το κόστος καλύπτεται από το Υπουργείο Εσωτερικών.

7. Για την υποβοήθηση του εκλογέα, και ιδίως των εκλογέων με αναπηρία, είναι δυνατή η χρήση εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου ο εκλογέας επιλέγει τον συνδυασμό που προτιμά και στη συνέχεια τους υποψηφίους στους οποίους θέλει να εκφράσει την προτίμησή του και εκτυπώνει το ψηφοδέλτιο συμπληρωμένο μηχανογραφικά με τις επιλογές του.

Οι φάκελοι επιστροφής επιστολικής ψήφου παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Συλλογής Επιστολικής Ψήφου έως την παραμονή των εκλογών, δηλαδή έως το Σάββατο 8 Ιουνίου και ώρα Ελλάδας 17.00.

Πηγή: www.newsit.gr

Related posts

Οκτώ προσαγωγές στην στρατιωτική παρέλαση: Παλαιστίνοι μπήκαν μπροστά στα άρματα

admin1

Καλύβια: Σοκ από την επίθεση πατέρα σε καθηγήτρια Γυμνασίου – Αυτόπτες μάρτυρες οι συμμαθητές του γιου του

admin1

Αττική Οδός: Κλειστή από τις 10 βράδυ έως τις 6 το πρωί η έξοδος προς Λεωφόρο Δημοκρατίας

admin1

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου & Cookies